กิจกรรมภาพข่าว

นางธนพร จันทวาท เกษตรอำเภอปากพลี มอบหมายให้นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (อ่านต่อ…)

นางธนพร จันทวาท เกษตรอำเภอปากพลี มอบหมายให้นายสมพงษ์ ทองนพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  (อ่านต่อ…)

นางธนพร จันทวาท เกษตรอำเภอปากพลี ติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร (อ่านต่อ…)

นางธนพร จันทวาท เกษตรอำเภอปากพลี มอบหมายให้นายมาโนช พิมาทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม (อ่านต่อ…)

นางธนพร จันทวาท เกษตรอำเภอปากพลี มอบหมายให้ นายมาโนช พิมาทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  (อ่านต่อ…)

นางธนพร จันทวาท เกษตรอำเภอปากพลี มอบหมายให้ นายพงศ์ภมร ธนกุลพงษ์สิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (อ่านต่อ…)

ข่าวประชาสัมพันธ์

* ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
* ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง
* รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

* ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช  (…ดูเพิ่มเติม)

*  ศูนย์หลัก ศพก. อำเภอปากพลี (…ดูเพิ่มเติม)
*  ศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอปากพลี (…ดูเพิ่มเติม)